Centraal Kwaliteits Register

Het Centraal Kwaliteits Register Fysiotherapie is het kwalietitsregister van de fysiotherapeuten.

Om opgenomen te worden in dit register moet de fysiotherapeut voldoen aan hoge eisen zoals het volgen van beroepsinhoudelijke bij- en nascholingscursussen en het toepassen van de behandelrichtlijnen (protocollen) van de beroepsvereniging het KNGF.

Een fysiotherapeut die voldoet aan de kwaliteitseisen van het CKR is vanaf 1 januari 2006 Direct Toegankelijk. Dat betekend dat hij of zij u mag behandelen zonder verwijsbriefje van uw huisarts of specialist.

http://www.safyr.nl/ckr.php