In onze praktijk zijn 4 fysiotherapeuten en 1 administratief medewerkster werkzaam.

U bent welkom wij zijn open
Onze praktijk is geopend op:

Maandag8.00 uurtot20.00 uur
Dinsdag8.00 uurtot17.00 uur
Woensdag8.30 uurtot18.00 uur
Donderdag8.00 uurtot19.00 uur
Vrijdag 8.30 uurtot17.00 uur
Berichten

Alle fysiotherapeuten staan ingeschreven in het BIG-register ( www.big-register.nl).
Deze wet regelt de zorgverlening door beroepsbeoefenaren. De deskundigheid van de geregistreerde beroepsbeoefenaar is hierdoor herkenbaar.
Alle fysiotherapeuten zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister fysiotherapie. In het KRF van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie zijn fysiotherapeuten opgenomen die voldoen aan de door het KNGF gestelde kwaliteitseisen.

De praktijk is aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF.

Vergoedingen:

De verantwoordelijkheid of u voldoende verzekerd bent voor fysiotherapie ligt bij u zelf.
U zult van ons een nota krijgen voor de behandelingen die wij niet kunnen declareren bij uw zorgverzekering.
Wij zijn genoodzaakt om de gereserveerde tijd voor een behandeling die niet 24 uur van tevoren is afgezegd bij u in rekening te brengen. Buiten de openingstijden kunt u altijd een bericht inspreken op het antwoordapparaat.
Indien u bij betalingen in gebreke blijft zijn wij genoodzaakt administratiekosten in rekening te brengen.

Algemene regels:

De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen.
In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie
( brandweer, politie) op te volgen. Roken is in het hele gebouw niet toegestaan. Wij verzoeken u uw persoonlijk hygiene in acht te nemen en een handdoek mee te nemen bij ieder bezoek.

Wij hopen op een plezierige samenwerking en doen ons best voor een voorspoedig verloop van uw behandeling.

Namens alle medewerkers van Fysio Hillegom