Tarievenoverzicht 2019

1000

1200

1001

1002

1400

1401

1402

1700

1701

1702

1864

1870

1871

Reguliere zitting fysiotherapie

Manuele therapie

Fysiotherapie zitting inclusief aan huis behandeling

Fysiotherapie zitting inclusief Toeslag in inrichting

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek inclusief toeslag aan huis

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek inclusief toeslag inrichting

Lange zitting fysiotherapie

Lange zitting fysiotherapie inclusief toeslag aan huis

Lange zitting fysiotherapie inclusief toeslag in instelling

Screening  en onderzoek fysiotherapie

Intake en onderzoek na verwijzing

Intake en onderzoek na verwijzing inclusief toeslag aan huis

Intake Fysiofit

Zitting shockwave therapie

Fysiofit (1 x p.w.) maandtarief

Fysiofit (2 x p.w.) maandtarief

€ 36,00

€ 46,25

€ 47,75

 

€ 58,00

€ 70,00

 

€ 54,15

€ 65,95

 

€ 43,75

€ 43,75

€ 55,75

€ 30,00

€ 36,00

€ 37,00

€ 65,00

Afzeggen van een afspraak dient 24 uur of langer tevoren plaats te vinden.

Bij afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak zijn wij genoodzaakt gereserveerde tijd in rekening te brengen.

In onze praktijk wordt gewerkt volgens de centrale richtlijnen fysiotherapie van het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

Iedere patiënt in onze praktijk dient op de hoogte te zijn van hoe hij/zij verzekerdis, ook in verband met het eventueel overschrijden van de maximale vergoeding uit de aanvullende verzekering. Dit valt niet onder de verantwoordelijkheid van de praktijk..

Rechten en plichten van de patiënt zijn binnen onze praktijk vastgelegd in de ‘modelregeling fysiotherapeut- patiënt’ van het KNGF/NPCF.

Uw gegevens worden vastgelegd in ons computersysteem conform
De Wet Persoons Registratie (WPR).

Op al onze gegevens is het privacyreglement van toepassing.

Op onze tarieven is geen BTW van toepassing.

BTW van toepassing.